Industriële veiligheid

Risico's kunnen nooit helemaal uitgesloten worden, maar kunnen wel zoveel mogelijk in kaart worden gebracht. Waar nodig realiseren wij de maatregelen voor u. En, helpen we u met het oplossen van benodigde aanpassingen van begin tot eind. De wet- & regelgeving blijft in beweging. Aandacht blijft nodig om industriële veiligheid op uw locatie te waarborgen.

Waar hebben we het dan over met industriële veiligheid?

 • Machineveiligheid;
 • Procesveiligheid;
 • Arbeidsveiligheid;
 • Productveiligheid;
 • Explosieveiligheid.

Uw vragen over industriële veiligheid

De veiligheidshandhaving en het toezicht houden binnen de fabriek gebeurt steeds vaker binnen de industrie. Ook bij Actemium houden wij ons dagelijks bezig met industriële veiligheid. Binnen onze projecten krijgen we steeds vaker de vraag: Hoe borgen we de veiligheid op een juiste manier?

Met name binnen de chemische industrie zijn er veel BRZO bedrijven die veiligheid op orde moeten hebben. Bedrijven zijn verplicht veiligheidsrapporten klaar te hebben liggen met daarin beschreven de genomen maatregelen om zware ongevallen te voorkomen. Of de gevolgen ervan te beperken. Bij het maken van deze rapporten kunt u tegen veel vragen aanlopen.

  • Hoe hebben jullie de procesveiligheid geborgd tijdens engineeringsfase?
  • Is er een veiligheidsstudie (Hazop) meegenomen in jullie plan?
  • Wanneer er issues uit een Hazop naar voren komen, verwerken en realiseren jullie die acties dan ook of rapporteren jullie deze alleen?
  • Hoe gaan jullie om met explosieveiligheid (ATEX), zoneringen, ATEX-certificaten voor componenten, inspecties of explosieveiligheid documenten?
  • In hoeverre zijn de machinerichtlijnen (CE) nog van toepassing als wij deze wijzigingen doorvoeren?
  • Wie regelt de CE, het constructie dossier of de conformiteitsverklaring?
  • Hoe borgen jullie dat er veilig gewerkt wordt tijdens uitvoering van een project?
  • Hebben jullie een voorbeeld van een VGM Plan?
  • Hoe worden SIL berekeningen gedaan?

Om antwoord te geven op deze vragen, kijken we samen met u naar de juiste invulling op maat. Neem contact op met onze veiligheid experts

BRZO

Het BRZO voegt wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampbestrijding samen. Het doel van het BRZO is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. Bedrijven die onder deze wet vallen, heten BRZO-bedrijven. Het BRZO bedrijf moet een veiligheidsrapport maken als de hoeveelheid gevaarlijke stoffen boven een bepaalde grens komt. Wij kunnen u helpen met het uitvoeren van veiligheidsstudies. Daarna gaan wij een stap verder door acties die hieruit voortvloeien bij u in het bedrijf te implementeren.

Meer weten over veilig produceren?

Download onze Leaflet Actemium Machineveiligheid of bel +31(0)888 31 89 99.

Download onze Folder ATEX  of bel +31 (0)113 36 22 28 / +31 (0) 888 31 85 00.

Download onze Folder Chemie of bel +31(0)888 31 85 00.

 

 
 
&nbp;

Het gebruik van cookies stelt ons in staat u een optimale gebruikservaring te bieden. Klik op OK! om akkoord te gaan met ons cookiebeleid. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close